Snížení energetické náročnosti - kulturní dům Radošovice

116

V obci Radošovice u Strakonic probíhaly od dubna do července opravy kulturního domu za účelem snížení energetické náročnosti. Firma DV stav s.r.o. zde realizovala zateplení obvodového pláště, stropu a podlahy. Součástí oprav byla také výměna oken a dveří v celém objektu. V prostoru společenského sálu byla demontovaná původní podlaha a po provedení zateplení byly položeny nové parkety. V exteriéru bylo vybouráno betonové schodiště a nahrazeno novou ocelovou konstrukcí.

Submit to FacebookSubmit to Google Bookmarks

Copyright DV stav s.r.o. © 2011-2018. All Rights Reserved.