VE Kamýk nad Vltavou - GO TG4 EKA

50

V roce 2017 a 2018 probíhá za účelem modernizace a ekologizace provozu generální oprava soustrojí TG4 vodní elektrárny Kamýk. V souvislosti se strojní částí je nutné realizovat řadu stavebních úprav, které provádí společnost DV stav s.r.o. Průtokové cesty byly očištěny vysokotlakým vodním tryskáním (50 MPa až 230 MPa) a kovové části ošetřeny novým odolným nátěrem. V prostorách elektrárny byly prováděny zejména bourací a betonářské práce, sanace betonových povrchů, aplikace oleji odolných nátěrů, dále byly dodávány nové hliníkové kryty potrubních kanálů. Práce byly prováděny za přísných podmínek BOZP a byl kladen důraz na minimalizaci prašnosti do ostatních prostor elektrárny.


Submit to FacebookSubmit to Google Bookmarks

Copyright © DV stav s.r.o. 2011-2018. All Rights Reserved.