VE Kamýk nad Vltavou - opravy šachty rychlouzávěru

01

Firma DV stav s.r.o. je dodavatelem stavebních prací souvisejících s opravami v šachtách rychlouzávěru TG4, vodní elektrárna Kamýk. Předmětem dodávky je montáž, pronájem a demontáž lešení pro zajištění přístupu k vodícím kolejím, vysokotlaké tryskání vodním paprskem a odřezání původních nefunkčních vodících proflů. Práce jsou prováděny za ztížených podmínek - v těžko přístupných prostorách.


Submit to FacebookSubmit to Google Bookmarks

Copyright © DV stav s.r.o. 2011-2018. All Rights Reserved.