Speciální zálivková malta - MasterFlow 928

masterflow928

 

 

Specifikace:  MasterFlow 928 (dříve PCI Repaflow UNI) je nesmrštivá hrubozrnná vysokopevnostní zálivková malta pro podlévání základů, mostních ložisek, strojů, kolejí, podpěr a zábradlí. Splňuje požadavky EN 1504-6 pro kotvení výztuže. Vodonepropustná, odolná vůči mrazu a CHRL. Pevnost v tlaku min. 80 N/mm2. Tloušťka vrstvy 25-80 mm, do 180 mm s křemenným plnivem Dmax 8 mm (max. 30%).

Cena: Cena bude upřesněna dle individuální cenové kalkulace.

Submit to FacebookSubmit to Google Bookmarks

Copyright DV stav s.r.o. © 2011-2018. All Rights Reserved.